Preventie Lichthinder vzw

Lid worden?

Er is steeds meer vraag naar specifieke projecten van gemeenten en naar concrete adviezen. Ook de bewustmaking door infosessies voor gemeentebesturen en milieuraden zit sterk in de lift. We kunnen er daardoor van uit gaan dat 2013 een bijzonder druk jaar zal worden voor Preventie Lichthinder.

Om dit alles kunnen te kunnen realiseren, hebben we steun nodig. Door lid te worden van Preventie Lichthinder vzw kan u die steun geven. Ook in 2013 hopen we dat u Preventie Lichthinder vzw blijft steunen en wie weet kan u zich ook actief inzetten rond onze projecten omtrent lichthinder. Onze projecten kunnen een werkelijk verschil en verbetering in de problematiek van lichthinder betekenen. Dat doen we door besturen en bedrijven te helpen een concreet verlichtingsproject op een manier te realiseren dat de hinder zo goed als onbestaande wordt, of door besturen te helpen nadenken over hun concreet beleid betreffende lichthinder en hoe ze dat kunnen verbeteren.

U kan dat doen door uw lidmaatschap voor 2013 te vernieuwen of door voor het eerst lid te worden. Het lidmaatschap van Preventie Lichthinder vzw bedraagt in 2013 slechts 17 euro.

Wie ook een lidmaatschap wenst van de International Dark-Sky Association (IDA) kan dat ook via Preventie Lichthinder vzw. Het lidmaatschap van IDA bedraagt normaal 50 dollar per jaar. Preventie Lichthinder vzw wil het IDA lidmaatschap blijven promoten. Heel wat beslissingen met betrekking tot lichthinder worden op internationaal niveau genomen en hebben een belangrijke invloed op wat kan gerealiseerd worden op lokaal vlak. IDA is daarin een zeer belangrijke partner om ook op dat niveau invloed te hebben. Daarom wil Preventie Lichthinder vzw een deel van de kost van het lidmaatschap van IDA voor haar leden op zich nemen. Voor slechts 30 euro, wat ongeveer 8 euro goedkoper is dan wanneer je rechtstreeks bij IDA zou aansluiten, kan u in 2013 lid worden van IDA. Lid worden van IDA via Preventie Lichthinder vzw is dus 22% goedkoper. De totale lidmaatschapsbijdrage voor Preventie Lichthinder en IDA bedraagt daarom slechts 47 euro.

Indien u lid wenst te worden van Preventie Lichthinder vzw, vul dan onderstaand formulier in. Wanneer je ingeschreven bent en de vereiste som hebt overgeschreven, ben je een Toegetreden Lid.

Verdere procedures omtrent lidmaatschap kan u nalezen in de statuten en de informatienota.

Wie lid wordt in het laatste kwartaal van het jaar, blijft lid tot het einde van het volgende kalenderjaar. Wie dus vandaag lid wordt, blijft lid tot en met 31 december 2013.

Lid worden?

Stuur een e-mail naar ikwordlid ( ad ) preventielichthinder (dot) be met onderstaande gegevens:

Naam + voornaam
Geslacht
E-mail
Adres
Postcode + Gemeente
Telefoon
Geboortedatum

Een of meerdere van onderstaande opties:

- Ik wens lid te worden van Preventie Lichthinder vzw [EUR 17 / jaar]
- Ik wens eveneens lid te worden van IDA [+ EUR 30 / jaar]
- Ik wens op een andere manier actief mee te werken

U bent pas lid indien u het verschuldigde bedrag [17 euro of 47 euro] hebt overgemaakt op het rekeningnummer BE83 7330 2348 2215 (BIC: KREDBEBB) van Preventie Lichthinder vzw, Cijnstraat 9b, 9880 Aalter; met vermelding "Lidmaatschap PLH" of "Lidmaatschap PLH + IDA". Gelieve een afzonderlijke overschrijving per lid te doen. Het staat u natuurlijk steeds vrij een hoger bedrag te storten als gift (gelieve dit dan ook aldus te vermelden).

Powered by Dreamhost - webmaster